Nasze Apteki

Rodo

Klauzula informacyjna RODO

 

1 Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie udostępnionych danych osobowych dla potrzeb obsługi przesłanej przeze mnie korespondencji za pośrednictwem formularza zawartego na stronie internetowej www.aptekastarowiejska.pl zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018r (z późn. zm), rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zwanym dalej „RODO”.

2. Administratorami Państwa danych osobowych są:

1) Lucyna Wolniewicz prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Apteka Starowiejska Lucyna Wolniewicz, NIP 5860017907, Rumia (84-230) , ul. Starowiejska 4A, e-mail: starowiejska_rumia@wp.pl

2) Apteka Starowiejska Spółka Jawna Stefan Wolniewicz Filip Wolniewicz Ewa Wolniewicz Kamila Wolniewicz, KRS 0000380954, Rumia (84-230) , ul. Starowiejska 4A, e-mail: starowiejska_rumia@wp.pl

3) Apteka Starowiejska Spółka Jawna Wolniewicz i Wspólnicy, KRS 0000649793, Rumia (84-230) , ul. Starowiejska 4A, e-mail: starowiejska_rumia@wp.pl

3. Odbiorcą danych może być podmiot świadczący usługi hostingowe na zlecenie Administratora danych.

4. Podstawę przetwarzania danych osobowych stanowi zgoda w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. „a” RODO.

5. Udostępnione dane będą przetwarzane przez okres niezbędny dla realizacji celów przetwarzania jednak nie dłużej niż przez okres 3 lat.

6. Zostałem pouczony o prawie do: dostępu do treści danych osobowych oraz ich sprostowania, żądania usunięcia, ograniczenia przetwarzania, do przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu, do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; b) do wniesienia skargi do organu nadzorczego – do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w razie uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza RODO.

7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale jednocześnie stanowi warunek wysłania zapytania poprzez formularz.

8. Dane osobowe nie będą profilowane.